top of page
Icon 1.png

Probability estimation

 

We estimate the chances of your loan being repaid on time. 

In order to make an accurate assessment, we will aks you some questions by means of a short online questionnaire. The results of this

analyzed and processed into an advice. Based on this advice, you can then determine whether it is worthwhile to claim your money back.

Icon 5.png

Begeleiding, advies en wijzigen van contract

We adviseren je bij het maken van realistische en betrouwbare afspraken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat en wanneer er terugbetaald moet worden.

 

 

Ook helpen we je bij het maken van afspraken over eventuele rente- percentages en/of boeteclausules. Daarnaast adviseren we  je bij de keuzen van een betaalbare en ter

zake kundige advocaat, mocht het zo zijn dat er ondanks alle

inspanningen, afspraken niet nagekomen worden.

Indien nog niet gedaan leggen we de gemaakte afspraken en voorwaarden schriftelijk vast in een rechtsgeldige overeenkomst zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en je meer 

zekerheid hebt van terugbetaling. In het slechtste geval kan met behulp van de overeenkomst een terugbetaling in rechte worden afgedwongen. Eventuele

rentepercentages of boeteclausules 

worden hierin opgenomen.

Icon 3.png

Wijzigen van afspraken

Door onvoorziene omstandigheden kan het soms noodzakelijk zijn om gemaakte afspraken te herzien. Zowel schuldeiser als schuldenaar moeten het hiermee eens zijn.

 

 

We helpen je bij het opnieuw vastleggen van gewijzigde afspraken en zorgen voor een rechtsgeldig document dat een aanvulling is op het oude contract.

 

 

Bijkomend voordeel is dat gewijzigde of nieuwe contracten de verjarings-termijn opnieuw begint, wat een grotere kans op terugbetaling met zich meebrengt.

bottom of page